Kalendarze Szczepów 2017/18

Screen Shot 2018-01-31 at 9.28.46 AM

**Daty zbiórek, wycieczek i wszystkich innych wydarzeń harcerskich mogą ulec zmianie. Rodzice będą poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną o wszelakich zmianach dotyczących zmian w kalendarzu.

Reklamy